Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

De NoSQL-revolutie

Relationele databases zijn ongeschikt gebleken voor het werken met Big Data omdat schaalvergroting en maatwerk onbetaalbaar werden. De zogenaamde NoSQL-databases vormen een alternatief dat zich beter leent om de nieuwe Big Data-uitdagingen aan te gaan. Er zijn vier categorieën NoSQL-databases: Key-Value, Column Family, Document en Graph. De grootste voordelen van deze databases zijn de mogelijkheid om op te schalen door uitbreiding met commodity hardware, en dus de capaciteit te vergroten tegen lage kosten, en de betrekkelijke eenvoud om gegevensmodellen aan te passen aan wisselende behoeften.

De Key-Value-categorie laat zich het eenvoudigst implementeren en is het meest geschikt voor onderling los-verbonden gegevensverzamelingen, terwijl in de andere categorieën de relatie tussen bestanddelen uit de gegevensverzamelingen even belangrijk is als de kenmerken van die bestanddelen zelf. Key-Value-stores bieden snelheid en schaalbaarheid voor eenvoudige zoekopdrachten en eenvoudige gegevensmodellen, maar het resultaat is minder bij gegevens waarvoor meer context nodig is. Vergeleken met Key-Value biedt de categorie Column Family extra groepering van gegevensonderdelen met een kernwaarde, zodat complexere zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd, terwijl de Document-categorie bestanddelen bewaart als objecten, wat het mogelijk maakt om met objectgerichte programmering mechanismen voor het opvragen van gecompliceerde gegevens te maken. Wanneer gegevensverzamelingen fundamenteel met elkaar verbonden zijn en geen tabelvorm hebben, is resultaat van groot belang en bieden Graph-databases uitkomst. Typische voorbeelden zijn georuimtelijke problemen, netwerkanalyse en aanbevelingsmachines. Typische toepassingsgebieden zijn bio-informatica en financiële analyse wanneer het sterkste verband tussen gegevensbestanddelen moet worden bepaald.

15