Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

De toekomstige singulariteit van Big Data met Quantum Computing

Big dataIn de toekomst zal voor de verwerking van Big Data steeds meer rekenkracht en -capaciteit nodig zijn. Terwijl het bij capability computing gaat om een zo groot mogelijke rekenkracht voor het zo snel mogelijk oplossen van één groot probleem, is het capacity computing te doen om het parallel oplossen van veel kleine problemen met behulp van commodity servers. Zoals hiervoor beschreven moet de oplossing op dit moment vooral worden gezocht door capaciteitsclusters in te zetten in de clouds en het Hadoop-kader te gebruiken. Maar wat te doen met reusachtige gegevensstromen waarbij de vereiste capaciteit veel groter is dan de beschikbare of veroorloofbare capaciteit en, in de woorden van Ray Kurzweil, die “singularity is near”? Op de langere termijn bieden twee alternatieven misschien wat respijt.

De eerste variant wordt op dit moment al gebruikt om het stelsel van de digitale valuta Bitcoin te onderhouden. In mei 2013 was de data mining capaciteit van de onderling verbonden computers van Bitcoinwatch.com naar eigen schatting groter dan de exaFLOPS - ruim acht keer de gezamenlijke snelheid van de top 500 supercomputers van dat moment. Het Bitcoin-stelsel is nog maar vier jaar geleden uitgevonden om rekenkracht aan te trekken voor het oplossen van steeds complexere wiskundige vraagstukken.

22