Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data in de zorg, farma en biowetenschappen

Big data DNABig Data-technieken geven medisch onderzoekers de beschikking over methoden voor het doornemen van de enorme hoeveelheden patiëntgegevens die worden verzameld via beeldopnamen (scanners, MRI), genetisch onderzoek (DNA-microarrays, NGS), labuitslagen, bewakingsapparatuur en andere bronnen van medische gegevens, maar ook sociodemografische gegevens en andere openbare informatiebronnen. Zo kunnen zij fundamenteel inzicht verkrijgen in de invloed van erfelijke en omgevingsfactoren op ziekten en patiëntspecifieke geneesmiddelen ontwikkelen met het oog op een hoogwaardiger zorgverlening, betere resultaten en lagere kosten. Het is bijvoorbeeld mogelijk per patiënt het optimale traject vast te stellen door middel van analyses en correlaties van patiënt- en behandelgegevens teneinde te komen tot een voor elke patiënt en aandoening zo doelmatig en doeltreffend mogelijke behandeling. Al dan niet draadloze apparatuur voor permanente bewaking van patiënten genereert grote hoeveelheden gegevens die het mogelijk maken het begrip van ziekten te vergroten, behandelprotocollen op te stellen en de opzet van klinische proeven en de ontdekking van geneesmiddelen te verbeteren.

Beslissingsondersteunende systemen adviseren artsen over de nieuwste geneesmiddelen en behandelprotocollen volgens voornoemde optimale behandeltrajecten, maar ook op basis van de meest recente patiëntgegevens, hetgeen klinische fouten of bijwerkingen helpt voorkomen. Analyse van Big Data maakt het mogelijk profielen van patiënten op te stellen met behulp van segmentatie en voorspellende modellen, zodat zij kunnen kiezen voor een preventieve behandeling of andere levensstijl om de voorspelde gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken of voor te blijven. Tot slot kan Big Data-analyse worden uitgevoerd voor geanonimiseerde patiëntgegevens en gerelateerde medische procedures en protocollen om de kwaliteit, resultaten en doelmatigheid van het zorgstelsel te verbeteren en de patiënt meer inzicht te geven in de kosten en kwaliteit van de dienstverleners in deze nog altijd ondoorzichtige sector.

26