Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data en energie & milieu

De energiesector heeft pas sinds kort oog voor het potentieel van de enorme hoeveelheid gegevens die beschikbaar is voor verzameling, opslag en analyse na invoering van de Big Data-infrastructuur. Nutsbedrijven in Europa zijn begonnen met de invoering van slimme meters, maar de meeste ontberen nog de infrastructuur en technieken voor opslag en analyse van de gegevens. Na implementatie biedt Big Data talrijke nieuwe mogelijkheden. Zo kan de klant zijn gebruik van energie beter begrijpen, optimaliseren en vergelijken met dat van de buren, en leren hoe doelmatiger met energie om te gaan. De nutsbedrijven kunnen op hun beurt pieken zoveel mogelijk tegengaan door hun centrales te verkleinen en de noodzaak voor het ontwikkelen of inkopen van extra energiebronnen te beperken. Maar de grootste vooruitgang is te boeken met de invoering van slimme netwerken. De levering van energie via dit soort netwerken ziet er radicaal anders uit, met analyse en exploitatie van de gegevensinvoer van sensoren en slimme meters en decentralisering van de energieproductie. Samen met Big Data leggen slimme netwerken een nieuwe basis voor energiegebruik en -opwekking. Automatisering speelt hierbij een belangrijke rol omdat slimme software-elementen zorgen voor naadloze optimalisering van productie en gebruik van energie via onderhandeling tussen het betrokken nutsbedrijf en het energienet. Met de slimme software-elementen is het mogelijk decentrale energiebronnen in te zetten, zoals duurzame bronnen (bijv. wind, zon, water, aardwarmte) of te voorzien in plaatselijke energie (bijv. elektrische auto's, plaatselijke energieopwekking). De software-elementen en de applicatiesoftware voor de coördinatie van alle beslissingen binnen het systeem zorgen met behulp van de resultaten van gegevensanalyses voor de voortdurende verbetering van de modellen voor onderhandeling en besluitvorming.

29