Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data in de openbare sector

Big data billsIn de openbare sector wordt een schat aan gegevens verzameld, bijvoorbeeld op het gebied van belasting en sociale zekerheid, sociodemografische informatie en opiniepeilingen. Een onderzoek van McKinsey laat zien dat toepassing van Big Data-technieken op deze berg informatie kan leiden tot aanzienlijk meer doelmatigheid en productiviteit. De analyse van Big Data kan bijdragen tot feitelijk onderbouwde overheidsmaatregelen gericht op verbetering van kwaliteit, rendement en productiviteit, hogere inkomsten en lagere kosten. Verder zal er meer draagvlak zijn voor beleid en diensten van de overheid als beleidsmakers de burger beter kunnen begrijpen zodat zij overheidsdiensten en -producten meer op de vraag kunnen afstemmen. Het resultaat is minder bureaucratie en afval en een betere voorziening in de behoeften van de samenleving. De transformerende werking van Big Data kan tevens de aanzet geven voor hervormingen op het gebied van wetgeving en overheidsbeleid.

Een van de aspecten waarvoor in de overheidssector dringend verbetering nodig is en Big Data uitkomst kan bieden is transparantie en het vertrouwen van de burger. De beschikbaarstelling van de enorme hoeveelheid informatie als open data zal de transparantie ten goede komen en de burger meer duidelijkheid geven over welke gegevens de overheid verzamelt en wat zij daarmee doet. Meer transparantie betekent dat de burger de overheidsbestedingen kan volgen en overheden dwingt tot doelmatigheidsverbetering en kostenverlaging. Dat zou overheden stimuleren de burgers te respecteren en publiek-private initiatieven aanmoedigen innovatieve diensten te ontwikkelen die beter voorzien in de behoeften van de samenleving.

31