Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data en de gevolgen voor e-handel

Door e-handel komen de prijzen van detailhandelaren steeds meer onder druk te staan omdat de consument via internet direct toegang heeft tot prijsinformatie, advertenties en productbeschrijvingen. Consumenten zijn heel sterk gebaat bij deze prijstransparantie. Aan de andere kant biedt Big Data de detailhandel nieuwe mogelijkheden om hun voordeel te doen met de via e-handel verkregen informatie. Gegevens over internetaankopen vormen in samenhang met sociale media een reusachtig depot met klantinformatie.

Big data saleTegelijkertijd wordt dataopslag zo voordelig dat bijna alle informatie kan worden bewaard. Voor een competitieve strategie is business intelligence veel belangrijker dan alleen de prijs van een product. Onderzoek van de verzamelde gegevens om het gedrag van de klant te begrijpen levert inzichten op die leiden tot andere marketingstrategieën en interne plannen. Big Data biedt detailhandelaren de mogelijkheid hun diensten meer af te stemmen op de klant, ook bij sterke groei van het klantenbestand. Technieken zoals Next Best Offer (NBO) die doelsegmenten koppelen aan productcategorieën, optimale prijsstelling, voorkeurskanaal en moment van aanbieding, brengen gegevensverwerking in real time en mobiliteit samen en maken optimalisering van context, locatie, kanaal en reclame voor het productaanbod mogelijk. Door klanten in categorieën te verdelen met behulp van Big Data-analyse kan de detailhandelaar zich richten op de meest waardevolle klanten om zich te verzekeren van hun betrokkenheid en loyaliteit. Andere potentiële Big Data-voordelen voor de detailhandel zijn locatiegebonden marketing, analyse van winkelgedrag, analyse van klantsentiment, optimalisering van assortiment en prijsstelling, optimalisering van de bedrijfsresultaten, verbetering van de toeleveringsketen en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen, een en ander op basis van de schat aan verzamelde gegevens en mogelijkheden van Big Data-analyse.

34