Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data en het Dal van de Desillusie

Big data line chartZoals met elke nieuwe technologie het geval is, zijn voor Big Data de verwachtingen hooggespannen en menigeen moet nog door de hype heen kijken om te zien wat commercieel levensvatbaar is. In de terminologie van de Gartner Hype Cycle zou men kunnen stellen dat we na een periode van overspannen verwachtingen nu het ‘Dal van de Desillusie ’ naderen.

Nassim N. Taleb, professor aan het polytechnisch instituut van de universiteit van New York en schrijver van The Black Swan, beweert zelfs dat hoe groter de gedolven gegevensverzamelingen zijn hoe lastiger het wordt de ruis eruit te filteren om het juiste signaal te vinden en hoe groter dus het risico is dat de gegevens verkeerd worden uitgelegd. De belofte dat Big Data in alle gegevensverzamelingen en silo's al snel aanwijzingen oplevert voor moeilijk te voorspellen, zogenaamde black swan gebeurtenissen met grote implicaties, wordt in twijfel getrokken gezien de desillusie van bestaande applicaties en het negatieve effect van de hoge ruis-signaalverhouding op Big Data-voorspellingen. Dat is iets wat dus in de volgende fase van de Big Data-hypecyclus volgens Gartner aangepakt zal moeten worden. Een betere verhouding tussen signaal en ruis in gegevens zou samen met statistische methoden om het effect van ruis in voorspellingen te verminderen een afdoende oplossing moeten bieden voor het ‘zwarte-zwaan-syndroom ’. Veel consumentprofielen zijn nu nog deels onjuist of onvolledig en veel gegevensdepots zitten vol ruis, zodat een groot deel van de op Big Data gebaseerde gepersonaliseerde reclame of direct marketing niet doeltreffend of niet nauwkeurig is. Dit in tegenstelling tot vele geslaagde toepassingen van Big Data op hiervoor genoemde gebieden, zoals de gezondheidszorg, fraudeopsporing, verzekeringen en energiebeheer. Big Data-ontwikkelaars zullen ons door de fase van desillusie heen moeten helpen door de technologie dusdanig te verbeteren dat partijen die Big Data al gebruiken er tevreden mee zijn en door Big Data-producten van een tweede en derde generatie te ontwikkelen.

40