Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Big Data - de weg voor ons

We hebben op dit moment de beschikking over enorme depots met gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde gegevens afkomstig van diverse digitale platforms, sociale media en blogs of gegenereerd middels simulatie en modellen. De methoden van traditionele databases zijn ongeschikt om dit soort massale depots doeltreffend te analyseren en begrijpen. Dankzij de commodificering van High Performance Computing en massaopslag in samenhang met cloud computing, opensource-software en onderling compatibele platforms is het nu mogelijk snelle, omvangrijke stromen van uiteenlopende gegevens te analyseren en het inzicht te verschaffen dat nodig is om echt te profiteren van deze stortvloed aan gegevens. De gegevens die we binnen handbereik hebben, worden in het algemeen niet op hun juiste waarde geschat en nog onvoldoende benut, en in bijna iedere sector, zoals de wetenschap, zorg, e-handel, de overheid, energie, milieu en verwerking, is het zaak een groot aantal applicaties te ontwikkelen om de belofte van Big Data in te lossen. Ons leven zal er dan snel anders uit komen te zien; er ontstaat een geheel nieuwe manier van wetenschap bedrijven en zaken doen. Gegevensanalyse zal worden uitgebreid met correlaties en voorspellingen naast oorzakelijkheid, modellering en theorievorming.

Big data towerKennelijk is de grootste uitdaging niet zozeer de technologie zelf - want die evolueert veel sneller dan de mens - als wel de vraag hoe ervoor te zorgen dat we voldoende vaardig zijn om de beschikbare technologie doeltreffend te gebruiken en inzicht te krijgen in de verzamelde gegevens. En voor het zover is, moeten we menige juridische kwestie oplossen in verband met intellectueel eigendom, bescherming en integriteit van gegevens, cyberbeveiliging, aansprakelijkheid bij exploitatie en Big Data-gedragscode. Zoals op veel andere technologische gebieden zal de gewenste omgang met de mogelijkheden en excessen van Big Data pas na verloop van tijd duidelijk worden. De beloften van Big Data zijn innovatie, groei en blijvende duurzaamheid. Risico's zijn inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, eigendomsrechten, gegevensintegriteit of persoonlijke vrijheid. Met andere woorden, bij een open, transparante benadering van Big Data zal het niet lang meer duren of de belofte van Big Data wordt ingelost.

41