Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

Andere Big Data V's: Viscosity en Virality; Veracity en Value

In verband met de ontwikkelingen in sociale netwerken, mobiele technologieën, cloud computing en de integratie van communicatiekanalen zijn er nog twee kenmerken die aandacht vergen om de diverse beschikbare gegevensbronnen inzichtelijk te maken: Viscosity en Virality. Viscosity betreft de traagheid bij het navigeren door de gegevensverzameling, bijvoorbeeld door de verscheidenheid aan bronnen, de dataflow-snelheden of de complexiteit van de benodigde verwerking. Virality is een maatstaf voor de snelheid waarmee gegevens zich door het netwerk verspreiden. Tijd is een belangrijk kenmerk, naast de verspreidingssnelheid.

Verder zijn er de twee Big Data V's van Veracity en Value. Veracity geeft de kwaliteit en oorsprong weer om gegevens aan te merken als twijfelachtig, conflicterend of niet-zuiver, en als informatie waarvan men niet zeker weet hoe ermee om te gaan. Value kenmerkt welke waarde uit welke gegevens gehaald zou kunnen worden en hoe je met Big Data betere resultaten kunt krijgen uit de opgeslagen gegevens.

 

Andere Big Data-kenmerken

Naast deze zeven V's zijn er nog enkele andere kenmerken die belangrijk zijn bij Big Data: het niveau van aggregatie van de opgeslagen gegevens, aangezien de uitgevoerde Big Data-analyse aan geldigheid kan inboeten als oorspronkelijke ruwe gegevens genegeerd worden; beschikbaarheid en gebruik van metagegevens (tijd, plaats, bron, context, enz.) waarmee Big Data-methoden aanzienlijk winnen aan effectiviteit en bruikbaarheid; en de signaal-ruisverhouding van de gegevens, aangezien bij zwakke signalen snelle, nauwkeurige methoden nodig zijn om de juiste gegevenseffecten te isoleren en tijdig de juiste conclusies te trekken.

9